Studijní program

Studijní program

FILTROVAT

Duševní zdraví

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak si duševní zdraví udržet
 • Co dělat, když je toho na nás opravdu hodně 
 • Proč a jak bychom měli o své duševní zdraví pečovat
 • Jak si plánovat vlastní režim včetně regenerace
 • Šikovné způsoby a techniky, jak předcházet stresu
Délka lekce:
20 minut

Kritické myšlení a práce s informacemi

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak funguje tvorba obsahu a kdo ho tvoří
 • Jakou roli hrají média a jak umí ovlivňovat obsah sdělení
 • Proč je kritické myšlení v dnešním světě tak důležité
 • Jak si udržet odstup od mediálního obsahu
 • Kde hledat zdroje a jak k nim přistupovat
Délka lekce:
23 minut

Úvod do mindfulness

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je to mindfulness a k čemu nám může být
 • Jaké vzorce naší mysli používáme a zda je možné je změnit
 • Jak a proč se soustředit na přítomný okamžik
 • Kterých principů se v mindfulness držet
 • Jak lze mindfulness trénovat včetně praktické ukázky cvičení
Délka lekce:
34 minut

Jak se učit online

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč je k učení důležitá motivace a jak ji získat
 • K čemu nám může sloužit vzdělávací plán a jak si nastavit cíle
 • Jaké tipy a triky při učení využívat, abychom se vzdělávali efektivně
 • Jak často se učit a opakovat, abychom si vědomosti uchovali trvale
 • Jak poznat, že děláme pokroky, a jak tyto pokroky měřit
Délka lekce:
27 minut

Mindfulness prakticky

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak pomocí mindfulness vnímat naše myšlenky, emoce a tělo 
 • Jak pracovat s myšlenkami, které nás mohou při cvičení mindfulness vyrušovat
 • Jakým způsobem můžeme mindfulness využívat během dne
 • Jak si na cvičení najít prostor
 • Jak nám mindfulness může pomoc při práci s negativními emocemi
Délka lekce:
31 minut

Soustředění a pozornost

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak funguje soustředění a jak se lépe soustředit
 • Techniky, jak pracovat na své pozornosti a nezpomalovat výkon
 • Co nás při práci často vyrušuje a jak tomu předcházet
 • Užitečná pravidla pro zdlouhavou a náročnou práci
 • Jak si nastavit pracovní prostředí tak, abychom byli efektivnější
Délka lekce:
27 minut
Lektor:
Jan Kohut

Propojení těla a mysli

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak jsou tělo a mysl propojené
 • Co je to interocepce a k čemu ji můžeme využít
 • V jaké chvíli vzniká problém mezi propojením těla a mysli
 • Co se v našem těle v různých situacích děje
 • Jak znovu propojit tělo a mysl
Délka lekce:
23 minut

Stanovení priorit

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak začít s procesem stanovování priorit a jak funguje produktivita
 • Jak s prioritami pracovat a jak si je stanovit
 • Co dělat s neprioritními aktivitami
 • Jak dosahovat dobrých výsledků
 • Jak plánovat, přehodnocovat, delegovat či škrtat
Délka lekce:
24 minut

Psychosomatika

Co se v lekci dozvíte:

 • Co znamená pojem psychosomatika a jak ho naopak nevnímat
 • Pojetí psychosomatiky v dnešní době
 • Jak můžeme psychosomatické uvažování využít ve svém životě
 • Jak se naučit s nemocemi pracovat v souvislostech
 • Proč je důležité porozumění, individualita a kontext
Délka lekce:
34 minut

Motivace

Co se v lekci dozvíte:

 • Co dělat, když nám chybí motivace, a jak si ji udržet
 • Jak můžete ve svých činnostech najít smysl a hnací sílu
 • Techniky, jak zatočit s prokrastinací a najít si prostor na odpočinek
 • Že to často není jen motivace, co nám chybí
 • Jak si poradit s dlouhodobými a zdánlivě náročnými úkoly
Délka lekce:
20 minut

Posilování imunity

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je imunita a čím ji nejčastěji narušujeme
 • Praktické tipy ohledně spánku, pohybu, otužování a stresových situací
 • Jak přizpůsobit stravu pro silnější imunitu
 • Které vitamíny nebo doplňky stravy mají smysl
 • Jak celkově imunitu posílit a chránit
Délka lekce:
29 minut

Životní cíle

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak spolu souvisí cíl a priority a proč jeden bez druhého nefungují
 • Jaké jsou nejčastější důvody selhání a jak jim předejít
 • Jaké parametry by měly mít naše cíle a jak si je definovat
 • Čtyři šikovné kroky, jak svého cíle dosáhnout 
 • Proč je důležité žít také pro přítomnost
Délka lekce:
30 minut

Cirkadiánní rytmus

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je cirkadiánní rytmus
 • Jak cirkadiánní rytmus funguje a jak vypadá, když nefunguje
 • Jaké základní hormony máme a k čemu jsou pro nás dobré
 • Co dělat a nedělat pro správnou funkci cirkadiánního rytmu
 • Praktické tipy pro stravování, pohyb a soustředění
Délka lekce:
31 minut

Důraz na výkon

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak přistupovat k touze po výkonu
 • Jak naslouchat svým pocitům a najít svou hranici
 • Jak na sebe netlačit a přitom vnímat pokrok
 • Jaké je úskalí dokonalosti, kterou vidíme na sociálních sítích
 • Co nám pomůže vyvarovat se křeči těla a navodit stav flow
Délka lekce:
25 minut
Lektor:
Radek Laci

Sebedůvěra

Co se v lekci dozvíte:

 • Z čeho sebedůvěra pramení a jak vzniká
 • Jak souvisí sebedůvěra se sebevědomím
 • Na jakých základech můžeme sebedůvěru vystavět
 • Jak umět posílit důvěru v sebe sama
 • Jak se projevuje nízká sebedůvěra a jaké jsou její hrozby
Délka lekce:
22 minut

Asertivita a konflikty

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je asertivita a k čemu nám může být dobrá
 • Jaké typy komunikačních stylů využíváme a proč
 • Jak poznat pasivní, agresivní nebo manipulativní chování
 • Praktické tipy, jak a kdy uplatňovat asertivitu
 • Jak využít asertivitu v konfliktech
Délka lekce:
29 minut

Komunikace a jak vycházet s lidmi

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaký je význam komunikace a jak souvisí se vztahy
 • Proč se v komunikaci nestačí opírat pouze o slova
 • Jakou roli v komunikaci hrajeme
 • Jaké zlozvyky v komunikaci máme a jak si je uvědomit
 • Zásady, jak svou komunikaci zlepšit a umět na ní pracovat
Délka lekce:
25 minut

Jak se správně rozhodovat

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak fungují emoce, rozum a intuice a jak se přirozeně rozhodujeme
 • Co všechno ovlivňuje naše rozhodování a proč je to důležité
 • V jakých situacích je rozumné dát na svoji intuici
 • Co je změnový kříž a jak s ním pracovat 
 • V jakých situacích bychom neměli dělat velká rozhodnutí
Délka lekce:
23 minut

Jak se vyrovnat s vnitřním kritikem

Co se v lekci dozvíte:

 • Jakými způsoby se může projevovat náš vnitřní kritik
 • Jak vnitřní kritik ovlivňuje náš život
 • Proč je důležité vnímat rozdíl mezi sebereflexí a sebekritikou
 • Jak si osvojit tzv. mentální odstup 
 • Praktické tipy, jak s vnitřním kritikem úspěšně pracovat
Délka lekce:
25 minut

Jak si vytvořit zvyky, které vydrží

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak a které zvyky ovlivňují náš život
 • K čemu nám je vnitřní smysl a jak ho pro zvyky využít
 • Jak přistupovat k motivaci a jak s ní souvisí s návyky
 • Praktický postup, jak u sebe nový zvyk úspěšně zavést
 • Tipy, co dělat, aby zvyky opravdu vydržely
Délka lekce:
35 minut

Vnitřní síla

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč je vnitřní síla důležitá a jak ji můžeme posilovat
 • Jak můžeme čelit náročným situacím
 • Proč je důležité umět ovládat naše emoce a jak na to
 • Proč opouštět naši komfortní zónu
 • Jaké jednoduché nástroje nám pomohou naši vnitřní sílu trénovat
Délka lekce:
30 minut

Neurolingvistické programování

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je to neurolingvistické programování (NLP)
 • K čemu můžeme NLP použít
 • Jak rychle může NLP fungovat
 • Jak vypadá postup NLP a ze kterých principů vychází
 • Jak pracují NLP terapeuti
Délka lekce:
26 minut

Odvaha a motivace

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak se Abhejali podařilo zdolat výzvu Sedmička oceánů
 • Proč na všechny výzvy neříkat automaticky “ne”
 • Jak zklidnit naši mysl před výkonem
 • Jaká fyzická a duchovní příprava má předcházet velkým krokům
 • Jak zdolat běžné i náročné životní výzvy
Délka lekce:
32 minut

Jak se zbavit nervozity

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak mozek pracuje s realitou a silnou živou představou
 • Způsoby, jak se můžete vypořádat s náročnou či nepříjemnou situací pomocí NLP
 • Jednoduchý postup pro to, jak zmírnit strach či nervozitu
 • Jak utlumit vnitřního kritika
 • V jakých dalších situacích vám může technika NLP pomoci
Délka lekce:
20 minut

Sebepéče teoreticky

Co se v lekci dozvíte:

 • Co považujeme za sebepéči a kdy bychom ji měli praktikovat
 • Proč je důležité sebepéči praktikovat pravidelně 
 • Jaké benefity nám může sebepéče přinést
 • Jak může vypadat sebepečující přístup k životu
 • Jaké mýty o sebepéči kolují a proč to není tak úplně pravda
Délka lekce:
27 minut

Psychická první pomoc

Co se v lekci dozvíte:

 • Kdy pro nás mohou být negativní emoce užitečné
 • Jak můžeme pomocí NLP dosáhnout trvalé změny
 • Jak dokážeme pomoci sami sobě
 • Jak lze NLP využít pro zvládání každodenních situací
 • Jak postupovat, pokud máme pocit, že nám NLP nefunguje
Délka lekce:
23 minut

Sebepéče prakticky

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké techniky můžeme při sebepéči využívat
 • Jak provádět zklidňující cvičení, které nám pomůže během dne zastavit
 • Jak provádět cvičení pro uvolnění napětí nebo rozpohybování
 • Jak provádět cvičení pro zklidnění a zastavení
 • Co jsou to Karty sebepéče a jak je využívat
Délka lekce:
24 minut

Paměť

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké máme typy paměti a co je pro ně typické
 • Jaké činnosti mají vliv na naši paměť 
 • Jaké mnemotechnické pomůcky můžeme využívat pro lepší zapamatování
 • Praktické tipy, jak nezapomínat důležité věci
 • Která cvičení jsou pro trénink paměti nejlepší
Délka lekce:
27 minut

Jak prožívat emoce

Co se v lekci dozvíte:

 • Co jsou emoce a jak ovlivňují náš pohled na sebe i okolí
 • Jakými způsoby emoce vznikají
 • Jak dlouho které emoce trvají
 • Jak na různé emoce reagujeme 
 • Jak s emocemi můžeme pracovat
Délka lekce:
30 minut

Organizace času

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak na precizní time management bez trápení a odříkání
 • Jak a v jakých intervalech elegantně zpracovávat úkoly
 • Jak si nastavit perfektní systém plánování a jak zařadit osvěžení
 • K čemu je záměr a jak se s ním naučit pracovat
 • Jak zabránit okolnímu rozptýlení
Délka lekce:
37 minut

Jak pracovat se strachem

Co se v lekci dozvíte:

 • Co se děje v těle a mysli, když máme strach
 • Kde se strach bere
 • Proč mozek nerozlišuje realitu a představu
 • Jak si se strachem, stresem, úzkostí a panikou poradit
 • Jak se naučit strachu předcházet
Délka lekce:
24 minut

Nastavení mysli k úspěchu

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je úspěch a jak ho vnímat
 • Jak funguje fixní a růstové nastavení mysli a jak nás ovlivňuje
 • Jak být pánem své mysli a využít ji ve svůj prospěch
 • Jak reagovat na selhání a jak naložit s chválou
 • Jak si pomoci vykročením z komfortní zóny
Délka lekce:
30 minut

Smutek a pláč

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak rozumět pláči a proč je tak zatížený předsudky
 • Jaké probíhají procesy v našem těle během smutku
 • Proč smutek zažíváme 
 • Jak se smutkem zacházet
 • Jak poznat situace, kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc
Délka lekce:
21 minut

Jak se vyrovnat s kritikou

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké druhy kritiky známe a jak obvykle zareagujeme
 • Jak ukočírovat emoce a předejít zbytečnému konfliktu
 • Jak nejlépe zvládnout situaci, kdy nás někdo kritizuje
 • Proč je důležitý emocionální odstup a jak ho využít
 • Kdy pro nás může být kritika přínosná a jak ji nejlépe přijmout
Délka lekce:
20 minut

Hněv

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaký je rozdíl mezi hněvem a agresí
 • Jaké fyzické a psychické procesy probíhají v těle během hněvu
 • Kde hněv vzniká a jak ho ovládat
 • Jaké jsou kladné a záporné stránky hněvu či vzteku
 • Jak se chovat k nahněvanému člověku
Délka lekce:
21 minut

Stres

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je stres a co s námi dělá
 • Jaké může mít stres podoby a kdy je dokonce přínosný
 • Odkud se stres bere a co má vliv na jeho sílu
 • Jak stresu předcházet a kterou strategii k tomu zvolit
 • Praktické tipy, jak se stresu zbavit
Délka lekce:
29 minut

Závislosti, které ovlivňují náš život

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je to vlastně závislost
 • Jak je to se závislostí na kouření nebo sociálních sítích
 • Jak vzniká závislost a co může způsobovat
 • Jak závislostem předcházet
 • Jaké jsou nejčastější závislosti a čím nám ubližují
Délka lekce:
26 minut

Vyhoření

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je syndrom vyhoření a jakou má souvislost se zdravím
 • Kde se bere vyhoření a jaké jsou nejčastější důvody vzniku
 • Jak funguje křivka stresu a kdy vyhoření přichází
 • Jak poznat blížící se syndrom vyhoření a jak mu předejít 
 • Co se syndromem vyhoření můžete udělat sami a kdy vyhledat pomoc
Délka lekce:
26 minut

Kritika, chyby a jak na ně reagovat

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak přijímat zpětnou vazbu
 • Co se s námi děje, když nás někdo kritizuje
 • Jak se zachovat, když chybujeme
 • Co nám přinese kritika z okolí a jak ji využít ve vlastní prospěch
 • Proč je důležité naučit se kritiku i vlastní chyby přijmout
Délka lekce:
21 minut

Odvaha

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je odvaha a podle čeho se měří
 • Kdo je ve skutečnosti odvážný
 • Jak se přestat bát a začít prosazovat své myšlenky
 • Jak využít odvahu při zaměření na vlastní myšlenky a jejich změnu
 • Jak si umět vhodně prosadit myšlenky i u ostatních
Délka lekce:
24 minut

Jak zvládat krizi

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč bychom neměli krizi ignorovat a jak s ní naložit
 • Co můžeme najít na krizi pozitivního
 • Proč bychom si měli vytvářet životní vize
 • Jak je to s potlačováním nepříjemností v naší hlavě
 • Praktické tipy, jak bojovat se strachem souvisejícím s krizí
Délka lekce:
25 minut

Adaptace na změny

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak zkrotit přehnaná očekávání
 • Jak se soustředit sami na sebe a převzít za sebe zodpovědnost
 • Proč a jak změny nedělat 
 • Praktické příklady, jak se adaptovat na změny ve cvičení
 • Jak může vypadat změna a jak si vytvořit zdravý návyk
Délka lekce:
21 minut
Lektor:
Radek Laci

Příčiny depresí a úzkostných stavů

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaký vliv může mít dlouhodobý stres a deprese na naše zdraví
 • Jaké jsou časté spouštěče našich úzkostí
 • Jaké zásady prevence úzkostí a deprese bychom měli dodržovat
 • Jak můžeme pracovat na posilování vlastní sebehodnoty
 • Jak a proč si najít každý den alespoň chvilku sami pro sebe
Délka lekce:
30 minut

Co je to vlastně produktivita

Co se v lekci dozvíte:

 • Co to znamená být produktivní
 • Co všechno potřebujeme pro to, abychom byli produktivní
 • Jaké otázky si klást, abychom mohli pracovat na produktivitě
 • Proč je srovnání priorit naprosto klíčové a jak na to
 • Které techniky nám pomohou pro dosažení větší flexibility
Délka lekce:
20 minut

Duševní onemocnění

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaká jsou nejčastější duševní onemocnění dnešní doby 
 • Jaké jsou typické znaky těchto onemocnění
 • Jak postupovat, pokud onemocní náš blízký
 • Jak si najít terapeuta
 • Jak (ne)komunikovat s nemocným člověkem
Délka lekce:
33 minut

Komunikace a efektivní práce v týmu

Co se v lekci dozvíte:

 • Jakých pravidel se při komunikaci držet
 • Jak formulovat sdělení pro lepší komunikaci v týmu
 • Které procesy můžete v týmu zdokonalit 
 • Šikovné nástroje a techniky pro snadnější a efektivní komunikaci
 • Praktické tipy, které využijete v každodenním kontaktu s okolím
Délka lekce:
25 minut

Úzkosti

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké máme druhy úzkostí a jak se projevují
 • Co jsou to fobie a jaké druhy fobií známe
 • Jakou pomoc můžeme vyhledat při duševním onemocnění
 • Kdo je psychiatr, psycholog, psychoterapeut a kdo kouč
 • Jak o svoje duševní zdraví preventivně pečovat
Délka lekce:
26 minut

Výkonnost a zdravé pracovní prostředí

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak můžeme pracovat na výkonnosti v rozumné míře
 • Jak na kvalitní regeneraci a zdravý přístup k výkonnosti
 • Jaký vliv mají na výkon emoce, návyky nebo osobní hodnoty
 • Jak nastavit týmové hodnoty tak, aby byl tým produktivní
 • Proč je třeba rozvíjet potenciál jednotlivců v týmu
Délka lekce:
50 minut

Kdy vyhledat psychologa

Co se v lekci dozvíte:

 • Kdy je vhodné či nutné vyhledat odborníka
 • Kdo to vůbec odborník je a jak se k němu dostat
 • Proč vyhledání psychologa není selhání
 • S čím se na psychologa můžeme obrátit
 • Jak si odborníka vybrat a s čím nám může pomoci
Délka lekce:
26 minut

Worklife balance

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je to worklife balance a jaké podoby může mít
 • Jak worklife balance najít a praktikovat
 • Jak se z práce nezbláznit aneb tipy do osobního a pracovního života
 • Techniky, které vás naučí zdravému přístupu k práci
 • Jak na firemní wellbeing nebo co platí na zaměstnance
Délka lekce:
18 minut

Terapie

Co se v lekci dozvíte:

 • V jakém momentě a jak vyhledat odbornou pomoc
 • S jakými reakcemi se můžeme potkat, když se rozhodneme pro odbornou pomoc
 • Rozdíl mezi krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a terapií
 • Kdo je psycholog, terapeut, psychiatr a krizový intervent
 • Co je terapie a jak probíhá
Délka lekce:
34 minut

Co když potřebuji kouče

Co se v lekci dozvíte:

 • Kdo je to kouč a s čím vám může pomoci
 • Kdy je vhodné vyhledat kouče
 • V jakých situacích se svěřit kouči a v jakých přátelům či rodině
 • Jak koučování probíhá a na co se můžete připravit
 • Tipy na techniky, které využívá energy koučink
Délka lekce:
27 minut

Psychohygiena

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké nástrahy přináší dnešní doba
 • Proč se ženeme za výkony a co to způsobuje
 • Jak na psychohygienu nahlíží filozofie
 • Co všechno ovlivňuje klid naší duše 
 • Jak se ubránit tlaku a co dělat pro psychohygienu
Délka lekce:
31 minut

Práce s ženskou energií

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké životní role ženy v moderní době zastávají
 • Jaké nároky klade společnost na dnešní ženy a co to způsobuje
 • Proč a jak energii ztrácíme a jak tomu zabránit
 • Jak se nenechat ovlivnit negací okolí
 • Jak nám může v životním plánování pomoci technika roadmap
Délka lekce:
25 minut
Délka lekce:
25 minut

Psychohygiena v přírodě

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké výhody a nevýhody má život ve velkých městech
 • Jaký vliv má na naši psychiku pobyt v přírodě 
 • Jak probíhá terapie v přírodě
 • Co dokáže příroda s našimi kognitivními schopnostmi
 • Co si z pobytu v přírodě můžeme odnést
Délka lekce:
27 minut

Jak žijeme v digitální době

Co se v lekci dozvíte:

 • Co přinesla digitální doba a technologie
 • Jaké výhody a nevýhody pro nás má digitální doba
 • Jak fungují sociální sítě a co o nás říkají
 • Co nás stojí digitální technologie a jak funguje boj o čas a pozornost
 • Praktické tipy, jak digitální technologie lépe zvládat
Délka lekce:
24 minut

Sebevědomí a sebepřijetí

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je sebepřijetí a jak se odráží na sebevědomí 
 • Jak se mohou projevit první roky života na sebevědomí
 • Co můžeme změnit v přístupu k sobě a navrácení sebevědomí
 • Jaké podstoupit ověřené kroky, pokud nemáme základy z dětství
 • Jak se opravdu přijmout a konečně v sebe věřit
Délka lekce:
30 minut

Digitální závislost

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak rozpoznat, že jsme závislí na digitálních technologiích
 • Proč jsme stále online a bojíme se odkládat telefon
 • Jaké kroky udělat, abychom měli čas sami na sebe
 • Proč není dobré technologie radikálně opouštět
 • Tipy, jak používat digitální technologie tak, aby nám sloužily, ale neovládaly nás
Délka lekce:
25 minut

Pozitivní myšlení

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč je v pozitivním myšlení důležitý smích a kde se v nás bere
 • Jaké používáme typy smíchu
 • Jak lze smích trénovat a co je cílem takového tréninku
 • Jak vypadají smíchocviky v teorii i praxi včetně ukázky
 • Jak jinak vyplavovat hormony štěstí
Délka lekce:
49 minut

Zdravý a udržitelný pohyb

Co se v lekci dozvíte:

 • Co dělat pro to, abychom sportovali zdravě a udržitelně
 • Jak je tělo propojené s psychikou a proč je to důležité
 • Co se v našem těle při pohybu děje
 • Co pro sebe dělat, pokud nejsem zrovna milovník sportu
 • Praktické tipy, jak na zdravý vztah ke sportu
Délka lekce:
27 minut

Spánek

Co se v lekci dozvíte:

 • Co znamená pojem cirkadiánní rytmus
 • Proč je pro nás spánek tolik důležitý 
 • Jak optimalizovat svůj spánek
 • Jak můžeme měřit kvalitu a délku spánku
 • Praktické rady a tipy pro kvalitní spaní
Délka lekce:
20 minut

Každý měsíc tipy na články, rozhovory a další vzdělávání

Kliknutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů