Obchodní podmínky

Kdo provozuje Brainee akademii:

FITFAB s.r.o.
IČO: 14178354
DIČ: CZ14178354
se sídlem Albánská 843/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 361643
společnost podléhající dozoru České obchodní inspekce
e-mail: info@brainee.cz
tel: 723 999 293

Jak to funguje:

Na této stránce se můžete stát studenty Brainee akademie. Vznikne tak mezi námi smlouva o poskytování služeb, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky. Nejdříve vás poprosíme vyplnit objednávkový formulář na www.brainee.cz. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda jste všechny údaje vyplnili správně, protože za chybně uvedené údaje a s tím související škodu bohužel nemůžeme odpovídat. Nakupujete-li jako podnikatel (na IČO), můžete vyplnit také firemní údaje. Odeslání objednávky z formuláře je návrhem na uzavření smlouvy, přijetí přihlášky vám potvrdíme na e-mail, který jste do formuláře vyplnili. Tímto naším potvrzením je mezi námi uzavřena smlouva. Pokud by nám údaje z vaší objednávky připadaly neobvyklé nebo nepravděpodobné, můžeme vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat e-mailem a ověřit si správnosti údajů nebo objednávku nepřijmout. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakéhokoliv studenta, u kterého nám bude poskytnutí kurzu připadat nevhodné nebo neúčelné.

Studentský účet

Jako studenti získáte po provedení objednávky přístup do studentského rozhraní, vytvoříte si tedy vlastní účet. Šestiměsíční studium se spouští v momentě zaplacení studia, nikoliv s prvním přihlášením do studentského účtu. V tom jste povinni udržovat všechny vaše údaje aktuální a správné a mít ho zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Nejste oprávněni své přihlašovací údaje nikomu sdělovat, slouží pouze pro vaši osobní potřebu. Vezměte prosím na vědomí, že váš účet nebo naše služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho softwarového nebo hardwarového vybavení nebo takového vybavení jiných osob. V případě takové nedostupnosti neneseme odpovědnost za škodu. Pokud dále porušíte tyto obchodní podmínky, obecně závazné předpisy, dobré mravy či práva třetích osob, případně bude-li k tomu důvodné podezření, můžeme bez předchozího upozornění pozastavit přístup do vašeho účtu nebo ho zrušit, a to bez nároku na náhradu škody.

Jak je to s placením

Cenu za studium (kterou najdete v ceníku na naší hlavní stránce) můžete uhradit online platební kartou nebo online bankovním převodem prostřednictvím platební brány GoPay. Cena je uvedena včetně DPH, protože jsme jejími plátci. Po připsání platby na účet vám na e-mail zadaný v objednávce pošleme potvrzení o přihlášení ke studiu. Fakturu pak naleznete ve studentské sekci po přihlášení. V ceně za studium je přístup do studentské sekce vybrané akademie po dobu 6 měsíců od přihlášení, výukové materiály a další podklady ke studiu. Po uplynutí 6 měsíců studia vám přístup do studentské sekce uzamkneme, studium si však po dobu studia můžete prodloužit za poplatek 800 Kč vč. DPH za jednu akademii (Mind nebo Grow) na dalších 6 měsíců. Pokud akademii kupujete jako dárek, přijde vám do e-mailu nebo poštou voucher s unikátním kupónem, který student uplatní u přihlašování.

Odstoupení od smlouvy

Obecně platí, že spotřebitelé (ti, kteří nenakupují na firmu) mají při uzavření smlouvy na internetu možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření i bez uvedení důvodů. To bohužel v případě objednávky studia Brainee akademie nelze, protože vám služby poskytneme dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Takový postup nám dovoluje § 1827 písm. a) občanského zákoníku, se kterým tímto výslovně souhlasíte. Ani podnikatelé možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů nemají. Děkujeme za pochopení. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případě, že jste pořídili dárkový voucher, jehož unikátní kupón ještě nebyl uplatněn (tzn. student ho nezadal do přihlášky). V takovém případě nás prosím do 14 dnů od nákupu voucheru kontaktujte na e-mailu objednavky@brainee.cz nebo na výše uvedené adrese sídla a my vám vrátíme plnou zaplacenou částku a kupón zneplatníme. Možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů dáváme u voucherů i podnikatelům.

Reklamace

Pokud by cokoliv nebylo v pořádku, můžete uplatnit reklamaci na e-mailu objednavky@brainee.cz nebo na naši výše uvedenou adresu sídla. V reklamaci uveďte: vaše identifikační údaje, co a proč reklamujete, kdy jste u nás nakoupili a jak si přejete reklamaci vyřídit. Pokud vadu půjde odstranit, můžete žádat nápravu nebo přiměřenou slevu z ceny. Pokud vadu odstranit nepůjde, můžete se domáhat přiměřené slevy nebo odstoupení od smlouvy. O reklamaci rozhodneme bez zbytečného odkladu a vyřídíme ji do 30 dnů. Po vyřízení vám vydáme reklamační protokol o tom, jak jsme reklamaci vyřídili, ten vám pošleme na e-mail nebo na vaši adresu. Upozorňujeme však, že nelze reklamovat studium Brainee akademie jen z důvodu, že nenaplnilo vaše subjektivní očekávání.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

Jako spotřebitelé se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.

Autorská práva

Logo, videa, fotky, texty a další části obsahu Brainee akademie jsou naším autorským dílem, nelze je tedy kopírovat, sdílet ani jinak předávat třetím osobám. Za celou Brainee akademií je velké množství práce, které si vážíme, a jakékoliv zásahy do autorských práv bychom byli nuceni řešit právní cestou. Děkujeme, že to neděláte.

Jak pracujeme s osobními údaji

Jsme správci vašich osobních údajů, které zadáte do objednávky, tedy jméno, příjmení, e-mail, adresa, případně IČO, DIČ a sídlo a další informace, které nám při poskytování služeb poskytnete. Osobní údaje zpracováváme na základě několika právních důvodů - plnění smlouvy (abychom vám umožnili studium), plnění právní povinnosti (při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších předpisů), v rámci našich oprávněných zájmů (zasílání newsletterů) a souhlasu (při poskytnutí reference, přihlášením do newsletteru či zpracování cookies). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vašeho studia, tedy existence účtu, a ty nezbytné dále kvůli plnění právních povinností po dobu 10 let po jeho ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu delší. Na e-mail vám jako našim zákazníkům díky oprávněnému zájmu můžeme zaslat newsletter, ze kterého se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit proklikem přímo v něm.

Na webu používáme také cookies, díky kterým můžeme měřit návštěvnost, dělat statistiky a zajistit hladké fungování celé Brainee akademie. Cookies rozdělujeme na nezbytné, analytické a marketingové. Nezbytné cookies zpracováváme proto, aby tento web správně fungoval, proto k jejich zpracovávání nepotřebujeme váš souhlas. S použitím ostatních cookies však potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Jsou to analytické cookies, které slouží k tvorbě statistik, měření návštěvnosti a chování uživatelů webu, a marketingové cookies, díky kterým vám můžeme přizpůsobit reklamu na míru díky placené reklamě nás nebo našich partnerů. Souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení cookies.

Nezbytné cookies zpracováváme vždy jen po dobu jedné relace, tedy např. než zavřete prohlížeč. Další typy cookies zpracováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu, případně do jeho odvolání. Zpracováváme tyto soubory cookies a uchováváme je na dobu:
  • _ga (analytická cookie) na dobu 2 let
  • _gat (analytická cookie) na dobu 1 dne
  • _gid (analytická cookie) na dobu 1 dne
  • _hjAbsoluteSessionInProgress (analytická cookie) na dobu 1 dne
  • _hjFirstSeen (analytická cookie) na dobu 1 dne
  • __hjIncludedInPageviewSample (analytická cookie) na dobu 1 dne
  • _fbp (marketingová cookie) na dobu 3 měsíců
  • _ads/ga-audiences (marketingová cookie) na dobu jedné relace
  • _fr (marketingová cookie) na dobu 3 měsíců
  • _tr (marketingová cookie) na dobu jedné relace

Webové stránky můžete prohlížet i v režimu, kdy se nesbírají data o vašem chování, stačí si nastavit vlastní prohlížeč, aby blokoval cookies. Je však možné, že vám pak webové stránky nebudou správně fungovat.
Kdo může mít k údajům přístup (zpracovatelé): OM Solutions s.r.o., která spravuje náš web, a Google Inc, která provozuje službu Google Analytics.
Jaká jsou vaše práva: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, žádat přenesení osobních údajů k jinému správci, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Na závěr

Tyto obchodní podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Součástí smlouvy o poskytování služeb jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na e-mailu info@brainee.cz.