Anna Hogenová

filozofka a fenomenoložka
Profesorka Anna Hogenová vystudovala tělesnou výchovu, češtinu a občanskou nauku na Karlově univerzitě. V současnosti přednáší na Pedagogické fakultě UK filozofii a etiku. Dlouhodobě se zabývá fenomenologií a tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filozofií sportu.

Zajímavosti o lektorovi

Během gymnaziálních studií ji výrazně ovlivnili její profesoři, především pak Zdeněk Svěrák a Karel Hlad.

Je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací zabývajících se fenomenologií.

Svůj životní osud převyprávěla v rámci rozhovoru pro Paměť národa.

Představení lektora

Videa od lektora

Psychohygiena

Co se v lekci dozvíte:

  • Jaké nástrahy přináší dnešní doba
  • Proč se ženeme za výkony a co to způsobuje
  • Jak na psychohygienu nahlíží filozofie
  • Co všechno ovlivňuje klid naší duše 
  • Jak se ubránit tlaku a co dělat pro psychohygienu
Délka lekce:
31 minut

Každý měsíc tipy na články, rozhovory a další vzdělávání

Kliknutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů