Studijní program

Studijní program

FILTROVAT

Duševní zdraví

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak si duševní zdraví udržet
 • Co dělat, když je toho na nás opravdu hodně 
 • Proč a jak bychom měli o své duševní zdraví pečovat
 • Jak si plánovat vlastní režim včetně regenerace
 • Šikovné způsoby a techniky, jak předcházet stresu
Délka lekce:
20 minut

Úvod do mindfulness

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je to mindfulness a k čemu nám může být
 • Jaké vzorce naší mysli používáme a zda je možné je změnit
 • Jak a proč se soustředit na přítomný okamžik
 • Kterých principů se v mindfulness držet
 • Jak lze mindfulness trénovat včetně praktické ukázky cvičení
Délka lekce:
34 minut

Mindfulness prakticky

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak pomocí mindfulness vnímat naše myšlenky, emoce a tělo 
 • Jak pracovat s myšlenkami, které nás mohou při cvičení mindfulness vyrušovat
 • Jakým způsobem můžeme mindfulness využívat během dne
 • Jak si na cvičení najít prostor
 • Jak nám mindfulness může pomoc při práci s negativními emocemi
Délka lekce:
31 minut

Propojení těla a mysli

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak jsou tělo a mysl propojené
 • Co je to interocepce a k čemu ji můžeme využít
 • V jaké chvíli vzniká problém mezi propojením těla a mysli
 • Co se v našem těle v různých situacích děje
 • Jak znovu propojit tělo a mysl
Délka lekce:
23 minut

Psychosomatika

Co se v lekci dozvíte:

 • Co znamená pojem psychosomatika a jak ho naopak nevnímat
 • Pojetí psychosomatiky v dnešní době
 • Jak můžeme psychosomatické uvažování využít ve svém životě
 • Jak se naučit s nemocemi pracovat v souvislostech
 • Proč je důležité porozumění, individualita a kontext
Délka lekce:
34 minut

Posilování imunity

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je imunita a čím ji nejčastěji narušujeme
 • Praktické tipy ohledně spánku, pohybu, otužování a stresových situací
 • Jak přizpůsobit stravu pro silnější imunitu
 • Které vitamíny nebo doplňky stravy mají smysl
 • Jak celkově imunitu posílit a chránit
Délka lekce:
29 minut

Cirkadiánní rytmus

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je cirkadiánní rytmus
 • Jak cirkadiánní rytmus funguje a jak vypadá, když nefunguje
 • Jaké základní hormony máme a k čemu jsou pro nás dobré
 • Co dělat a nedělat pro správnou funkci cirkadiánního rytmu
 • Praktické tipy pro stravování, pohyb a soustředění
Délka lekce:
31 minut

Sebedůvěra

Co se v lekci dozvíte:

 • Z čeho sebedůvěra pramení a jak vzniká
 • Jak souvisí sebedůvěra se sebevědomím
 • Na jakých základech můžeme sebedůvěru vystavět
 • Jak umět posílit důvěru v sebe sama
 • Jak se projevuje nízká sebedůvěra a jaké jsou její hrozby
Délka lekce:
22 minut

Komunikace a jak vycházet s lidmi

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaký je význam komunikace a jak souvisí se vztahy
 • Proč se v komunikaci nestačí opírat pouze o slova
 • Jakou roli v komunikaci hrajeme
 • Jaké zlozvyky v komunikaci máme a jak si je uvědomit
 • Zásady, jak svou komunikaci zlepšit a umět na ní pracovat
Délka lekce:
25 minut

Jak se vyrovnat s vnitřním kritikem

Co se v lekci dozvíte:

 • Jakými způsoby se může projevovat náš vnitřní kritik
 • Jak vnitřní kritik ovlivňuje náš život
 • Proč je důležité vnímat rozdíl mezi sebereflexí a sebekritikou
 • Jak si osvojit tzv. mentální odstup 
 • Praktické tipy, jak s vnitřním kritikem úspěšně pracovat
Délka lekce:
25 minut

Vnitřní síla

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč je vnitřní síla důležitá a jak ji můžeme posilovat
 • Jak můžeme čelit náročným situacím
 • Proč je důležité umět ovládat naše emoce a jak na to
 • Proč opouštět naši komfortní zónu
 • Jaké jednoduché nástroje nám pomohou naši vnitřní sílu trénovat
Délka lekce:
30 minut

Odvaha a motivace

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak se Abhejali podařilo zdolat výzvu Sedmička oceánů
 • Proč na všechny výzvy neříkat automaticky “ne”
 • Jak zklidnit naši mysl před výkonem
 • Jaká fyzická a duchovní příprava má předcházet velkým krokům
 • Jak zdolat běžné i náročné životní výzvy
Délka lekce:
32 minut

Sebepéče teoreticky

Co se v lekci dozvíte:

 • Co považujeme za sebepéči a kdy bychom ji měli praktikovat
 • Proč je důležité sebepéči praktikovat pravidelně 
 • Jaké benefity nám může sebepéče přinést
 • Jak může vypadat sebepečující přístup k životu
 • Jaké mýty o sebepéči kolují a proč to není tak úplně pravda
Délka lekce:
27 minut

Sebepéče prakticky

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké techniky můžeme při sebepéči využívat
 • Jak provádět zklidňující cvičení, které nám pomůže během dne zastavit
 • Jak provádět cvičení pro uvolnění napětí nebo rozpohybování
 • Jak provádět cvičení pro zklidnění a zastavení
 • Co jsou to Karty sebepéče a jak je využívat
Délka lekce:
24 minut

Jak prožívat emoce

Co se v lekci dozvíte:

 • Co jsou emoce a jak ovlivňují náš pohled na sebe i okolí
 • Jakými způsoby emoce vznikají
 • Jak dlouho které emoce trvají
 • Jak na různé emoce reagujeme 
 • Jak s emocemi můžeme pracovat
Délka lekce:
30 minut

Jak pracovat se strachem

Co se v lekci dozvíte:

 • Co se děje v těle a mysli, když máme strach
 • Kde se strach bere
 • Proč mozek nerozlišuje realitu a představu
 • Jak si se strachem, stresem, úzkostí a panikou poradit
 • Jak se naučit strachu předcházet
Délka lekce:
24 minut

Smutek a pláč

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak rozumět pláči a proč je tak zatížený předsudky
 • Jaké probíhají procesy v našem těle během smutku
 • Proč smutek zažíváme 
 • Jak se smutkem zacházet
 • Jak poznat situace, kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc
Délka lekce:
21 minut

Hněv

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaký je rozdíl mezi hněvem a agresí
 • Jaké fyzické a psychické procesy probíhají v těle během hněvu
 • Kde hněv vzniká a jak ho ovládat
 • Jaké jsou kladné a záporné stránky hněvu či vzteku
 • Jak se chovat k nahněvanému člověku
Délka lekce:
21 minut

Závislosti, které ovlivňují náš život

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je to vlastně závislost
 • Jak je to se závislostí na kouření nebo sociálních sítích
 • Jak vzniká závislost a co může způsobovat
 • Jak závislostem předcházet
 • Jaké jsou nejčastější závislosti a čím nám ubližují
Délka lekce:
26 minut

Kritika, chyby a jak na ně reagovat

Co se v lekci dozvíte:

 • Jak přijímat zpětnou vazbu
 • Co se s námi děje, když nás někdo kritizuje
 • Jak se zachovat, když chybujeme
 • Co nám přinese kritika z okolí a jak ji využít ve vlastní prospěch
 • Proč je důležité naučit se kritiku i vlastní chyby přijmout
Délka lekce:
21 minut

Jak zvládat krizi

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč bychom neměli krizi ignorovat a jak s ní naložit
 • Co můžeme najít na krizi pozitivního
 • Proč bychom si měli vytvářet životní vize
 • Jak je to s potlačováním nepříjemností v naší hlavě
 • Praktické tipy, jak bojovat se strachem souvisejícím s krizí
Délka lekce:
25 minut

Příčiny depresí a úzkostných stavů

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaký vliv může mít dlouhodobý stres a deprese na naše zdraví
 • Jaké jsou časté spouštěče našich úzkostí
 • Jaké zásady prevence úzkostí a deprese bychom měli dodržovat
 • Jak můžeme pracovat na posilování vlastní sebehodnoty
 • Jak a proč si najít každý den alespoň chvilku sami pro sebe
Délka lekce:
30 minut

Duševní onemocnění

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaká jsou nejčastější duševní onemocnění dnešní doby 
 • Jaké jsou typické znaky těchto onemocnění
 • Jak postupovat, pokud onemocní náš blízký
 • Jak si najít terapeuta
 • Jak (ne)komunikovat s nemocným člověkem
Délka lekce:
33 minut

Úzkosti

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké máme druhy úzkostí a jak se projevují
 • Co jsou to fobie a jaké druhy fobií známe
 • Jakou pomoc můžeme vyhledat při duševním onemocnění
 • Kdo je psychiatr, psycholog, psychoterapeut a kdo kouč
 • Jak o svoje duševní zdraví preventivně pečovat
Délka lekce:
26 minut

Kdy vyhledat psychologa

Co se v lekci dozvíte:

 • Kdy je vhodné či nutné vyhledat odborníka
 • Kdo to vůbec odborník je a jak se k němu dostat
 • Proč vyhledání psychologa není selhání
 • S čím se na psychologa můžeme obrátit
 • Jak si odborníka vybrat a s čím nám může pomoci
Délka lekce:
26 minut

Terapie

Co se v lekci dozvíte:

 • V jakém momentě a jak vyhledat odbornou pomoc
 • S jakými reakcemi se můžeme potkat, když se rozhodneme pro odbornou pomoc
 • Rozdíl mezi krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a terapií
 • Kdo je psycholog, terapeut, psychiatr a krizový intervent
 • Co je terapie a jak probíhá
Délka lekce:
34 minut

Psychohygiena

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké nástrahy přináší dnešní doba
 • Proč se ženeme za výkony a co to způsobuje
 • Jak na psychohygienu nahlíží filozofie
 • Co všechno ovlivňuje klid naší duše 
 • Jak se ubránit tlaku a co dělat pro psychohygienu
Délka lekce:
31 minut

Psychohygiena v přírodě

Co se v lekci dozvíte:

 • Jaké výhody a nevýhody má život ve velkých městech
 • Jaký vliv má na naši psychiku pobyt v přírodě 
 • Jak probíhá terapie v přírodě
 • Co dokáže příroda s našimi kognitivními schopnostmi
 • Co si z pobytu v přírodě můžeme odnést
Délka lekce:
27 minut

Sebevědomí a sebepřijetí

Co se v lekci dozvíte:

 • Co je sebepřijetí a jak se odráží na sebevědomí 
 • Jak se mohou projevit první roky života na sebevědomí
 • Co můžeme změnit v přístupu k sobě a navrácení sebevědomí
 • Jaké podstoupit ověřené kroky, pokud nemáme základy z dětství
 • Jak se opravdu přijmout a konečně v sebe věřit
Délka lekce:
30 minut

Pozitivní myšlení

Co se v lekci dozvíte:

 • Proč je v pozitivním myšlení důležitý smích a kde se v nás bere
 • Jaké používáme typy smíchu
 • Jak lze smích trénovat a co je cílem takového tréninku
 • Jak vypadají smíchocviky v teorii i praxi včetně ukázky
 • Jak jinak vyplavovat hormony štěstí
Délka lekce:
49 minut

Každý měsíc tipy na články, rozhovory a další vzdělávání

Kliknutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů