Duševní onemocnění

Duševní onemocnění

I v dnešním vyspělém světě stále mnoho lidí nahlíží na duševní poruchy jako na stigma, o kterém je lepší nemluvit. Pravdou však je, že o naše duševní zdraví bychom se měli starat stejně, jako se staráme o to fyzické. Michaela Kríková, školitelka neziskové organizace Loono, vám představí častá duševní onemocnění a rizikové faktory, které vedou k jejich vzniku. V neposlední řadě vás navede, jak nejlépe komunikovat s člověkem, který trpí duševním onemocněním.
I v dnešním vyspělém světě stále mnoho lidí nahlíží na duševní poruchy jako na stigma, o kterém je lepší nemluvit. Pravdou však je, že o naše duševní zdraví bychom se měli starat stejně, jako se staráme o to fyzické. Michaela Kríková, školitelka neziskové organizace Loono, vám představí častá duševní onemocnění a rizikové faktory, které vedou k jejich vzniku. V neposlední řadě vás navede, jak nejlépe komunikovat s člověkem, který trpí duševním onemocněním.
1.
Duševní zdraví vs. duševní onemocnění
2.
Nejčastější duševní onemocnění
3.
Jak postupovat při odhalení duševního onemocnění
4.
Jak si najít terapeuta
5.
Jednání s člověkem trpícím duševním onemocněním

Co se naučíte?

  • Jaká jsou nejčastější duševní onemocnění dnešní doby 
  • Jaké jsou typické znaky těchto onemocnění
  • Jak postupovat, pokud onemocní náš blízký
  • Jak si najít terapeuta
  • Jak (ne)komunikovat s nemocným člověkem

Michaela Kríková

medička, školitelka a moderátorka podcastu Loono
Michaela je studentka 6. ročníku na 3. LF UK, lektorka a moderátorka podcastu a akcí pro veřejnost neziskové společnosti Loono, která od roku 2014 vzdělává veřejnost v oblasti prevence kardiovaskulárních, onkologických a reprodukčních chorob a duševního zdraví. Zároveň působí jako marketingová opora a moderátorka programu "Napříč Afrikou" v rámci humanitární neziskovky EMOTER, organizující lékařské výjezdy do oblasti Nebbi v Ugandě.

Každý měsíc tipy na články, rozhovory a další vzdělávání

Kliknutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů