Osobní rozvoj

Úspěch: Proč cesta na vrchol vypadá pro každého jinak

14. červen 2023

„Vdala jsem se a mám dvě zdravé děti.”

„Mám tři těžce vydřené tituly, vysokou pozici a nemám starosti o finance.”

„Navzdory všemu, co mě potkalo, jsem neskončil na ulici.”

Co mají tyto tři odpovědi společného? Úspěch. Slovíčko, kterým se v populární literatuře a na sociálních sítích určitě nešetří. 

Má to ale malinkatý vroubek: slovo úspěch se vyskytuje téměř výhradně v kritériích odvozených z podnikatelského modelu, tedy většinou z toho, jak vám daří finančně a jak jste na tom s majetkovým hromaděním.

Co to ale ve skutečnosti znamená být úspěšným? A kdo má konečné právo posoudit úspěch vašeho života?

Zamyslíte-li se nad touto otázkou, pravděpodobně si uvědomíte, že každý bude mít na úspěch svůj vlastní pohled.

Úspěch (ne)rovná se štěstí

Jak píše Bill Kanavagh: 

,,Kdysi jsem dostal ve škole úkol napsat esej o úspěchu. Moje původní volba názvu byla  ‚Úspěch je jednoduše štěstí.‘ Když jsem to večer před odevzdáním řekl při večeři svému otci, odložil vidličku, podíval se přímo na mě a řekl:  ‚Všichni mí kamarádi z druhé světové války nezemřeli šťastní. Říkáš mi, že nebyli úspěšní? ‘” 

Stejně problematická by byla i definice úspěchu, která by říkala, že být úspěšný znamená neselhat. Ironií totiž je, že selhání vás činí méně neúspěšnými. Díky selhání se rozvíjíte, a pokud nejste ochotni selhat, nemůžete inovovat a přinášet změny. Pokud se neodvážíte projít nejistotou a selháním, pravděpodobně úspěchu nikdy nedosáhnete.

Mnoho myslitelů proto naznačuje, že neúspěch a úspěch směřují naprosto stejným směrem a že každý náš krok je pokrok. Každý krok, ať je jakýkoliv malý, se stává snazším než ten předchozí. Brzy se promění v obří skoky. Při každé adaptaci na změnu vám umožní se příště adaptovat dříve a produktivněji. I když se na cestě stane chyba, ta chyba vzejde z odvahy udělat krok. Při každém malém kroku se posouváte dále od strachu. Jakmile se přenesete za strach, začínáte pociťovat radost a… ÚSPĚCH! Možná je tedy úspěch skryt v každém malém krůčku a ve větě „cesta je cíl?”

Kdo ví.

Vy ale určitě teď chcete odpověď na otázku, co teda vlastně dělá člověka úspěšným.

Každý má svou vlastní definici úspěchu

Víte, co je nejzajímavější na úspěchu? Každý z nás jej vnímá úplně jinak. Pro jednoho může úspěch znamenat vysokou pozici v práci, pro druhého šťastnou rodinu, a pro dalšího zase to, že se vymanil ze závislosti na alkoholu a daří se mu nepít (i když je v dluhové pasti a opustila ho rodina). Úspěch je jako vlastní recept na štěstí – každý si ho míchá podle své chuti.

Co ale ingredience? Ví o nich už něco i psychologie? Samozřejmě. 

Psychologie úspěchu

Psychologie nám ukazuje, že úspěch je také o našem mentálním nastavení (fixním či růstovém), sebevědomí, odolnosti vůči neúspěchům a schopnosti učit se z chyb. Někdy je největším úspěchem právě to, že se nebojíme selhání a dokážeme se zvednout po každém pádu. Úspěch je také o naladění na pozitivní frekvenci a přijímání vlastních úspěchů bez sebekritiky.

Být lepší verzí sebe sama a další znaky úspěchu

Splnění cílů: Úspěch často souvisí s dosažením konkrétních cílů, ať už jsou to malé denní úkoly nebo velké dlouhodobé projekty. Když se cíle stanou skutečností, cítíme se úspěšní a naplnění.

Osobní růst: Úspěch může být také spojen s naším osobním rozvojem a růstem. Když se stáváme lepšími verzemi sami sebe, získáváme pocit úspěchu a sebeúcty. To může zahrnovat naučení se nových dovedností, překonání vlastních limitů nebo zdolání obtížných výzev.

Uznání a ocenění: Často vnímáme úspěch skrze uznání a ocenění od ostatních. Když si druzí všimnou našeho úsilí a dosažení významných výsledků, cítíme se potvrzeni a motivováni pokračovat v naší cestě k úspěchu.

Štěstí a spokojenost: Skutečný úspěch je také spojen s pocitem štěstí a spokojenosti. Když se cítíme šťastní a naplnění ve svém životě, můžeme považovat toto stavu za jednu z největších forem úspěchu.

Definujte si svou vlastní cestu k úspěchu

Takže, milí čtenáři, úspěch je neuvěřitelně subjektivní a individuální záležitost. Nebojte se definovat si svou vlastní cestu k úspěchu a nechte se vést svými vlastními představami o tom, co vám přináší štěstí a naplnění. A pamatujte, že úspěch je cesta, ne cíl. Přejeme vám, ať si na ní užíváte každý krok!
A pokud by vás tato témata zajímala více, pusťte se rovnou do studia Brainee akademie.

Autorkou článku je Milena Toman.