Osobní rozvoj

Cesta k sebepřijetí a sebevědomí: Začněte s metodou systémů vnitřní rodiny

1. listopad 2023

Někdy se do krve pohádají, jindy se milují. Sousedi? Ti ne. Jsou to… naše vnitřní části. Jedny vykřikují názory a obavy, zatímco druhé šeptají své sny a touhy. Skoro jako by v člověku bydlelo několik bytostí a každá si ten život představuje malinko jinak. Jak tuto partičku sjednotit? To je podstata IFS terapie, díky které můžeme vytvořit silnější a šťastnější JÁ.

Cesta za silnějším JÁ prostřednictvím IFS Terapie

IFS terapie nebo terapie vnitřních rodinných systémů, je v oblasti psychologie a osobního rozvoje stále populárnější. To, že tato metoda seberozvoje láká lidi všude po světě, není náhoda: nečeká nás při ní lůžko ani kyvadlo, ale strhující podcast, kde budeme mít toho nejvíc zajímavého řečníka a posluchače: nás samé.

Kdo jsou naši vnitřní obyvatelé?

Zatímco jsme zabředlí do rutiny každodenního života, v hlubinách naší psychiky žijí obyvatelé, kteří si žijí své vlastní příběhy. Některé z těchto částí jsou naší věrnou oporou, jiné nás mohou tlačit do situací, ve kterých se necítíme dobře. Někdo jim říká zelení mužíčci, někdo si je dokonce pojmenovává: věčně kritizující Jarda, pavlačová drbna Miluna nebo poseroutka Pepa. Jsou tam samozřejmě i daleko milejší existence, ale ty nás zas tolik netíží…

IFS psychoterapeuti už jim našli jiná jména, seznamte se: vyhnanci, manažeři a hasiči.

Vyhnanci

Vyhnanci jsou ty vnitřní části, které jsou odsunuty do úplného kouta, protože setkat se s nimi je až moc ohrožující. A ostatně i ony samy preferují, aby byly skryté a nevyvolávaly další bolest. Nesou totiž na bedrech těžké břímě minulých bolestí a traumat a patří k nim naše nejbolestivější a nejintenzivnější vzpomínky.

Například dítě, kterému se ve škole spolužáci posmívali, může mít vyhnance nesoucího pocit odmítnutí a nedostatečnosti. Tato část pak může být aktivována v dospělosti, kdykoliv, kdy se bude cítit podceňováno nebo posuzováno.

Manažeři: věrní strážci

Manažeři jsou ti, kteří tvrdě pracují na tom, abychom se nikdy nemuseli setkat tváří v tvář se svými vyhnanci a jejich bolestí. Tyto části vypadají podobně jako sekuriťáci, kteří převážejí obsah bankomatů: neúprosní, přísní a zcela bez kompromisů. V práci pak může takový vnitřní manažer například přetvářet pocit nejistoty a strachu v hyper výkon a perfekcionismus, čímž zajistí, že budeme úspěšní, a tedy v „bezpečí“.

Hasiči

A nakonec hasiči, naši vnitřní bojovníci, kteří jsou připraveni zasáhnout v momentě, kdy začnou být vyhnanci až příliš hlasití… tedy když naše bolest a trauma začne pronikat skrze škvíry v pevně uzavřených dveřích. Hasiči tedy započnou svou práci pokaždé, kdy se cítíme v ohrožení, dost často ovšem maskovaně: pronikající bolestí hasí například alkoholem, přejídáním se, nebo neskutečně dlouhým sledování seriálů, čímž ztlumí řev vyhnanců a  zabrání jim ve vybublání na povrch.

Možná vás teď napadá: A co s tím?

Každá z těchto částí má svoji roli, své místo a svou hodnotu. To, co musíme udělat my, je pochopit je a naučit se s nimi komunikovat.

Sjednocení vnitřních světů: Klíč k harmonii

IFS terapie nabízí postupy a techniky, jak s našimi vnitřními částmi zahájit dialog, jak se s nimi setkat, pochopit je a uznat jejich existenci.

Příklad: Čeká vás prezentace před šéfem a vy se cítíte nervózní. Vaše vnitřní části – nazvěme je třeba nervózní Ivo nebo perfekcionistická Jiřina – se mohou objevit ve formě rozrušených pocitů a automatických myšlenek. 

Ivo hysterčí, že to nedá a představuje si, jak se před obecenstvem vrcholně ztrapní. A Jiřina už naopak zase tři dny nechce, abyste se vyspali, protože prezentace musí být DO-KO-NA-LÁ. 

A vy, bez snahy je změnit či zahnat, se s nimi na chvilku zastavte. Co potřebují?

Jak začít s IFS v praxi

Zavřete oči a představte si, že v místnosti před vámi stojí nervózní Ivo a perfekcionistická Jiřina. Pozvěte je, aby s vámi mluvili, a ujišťujte je, že je nasloucháte s úctou a pozorností.

Zeptejte se Iva, proč je nervózní. Možná Ivo řekne, že se bojí, že selžete… že budete ve stresu… že vás šéf nebude respektovat. Poslouchejte, aniž byste okamžitě reagovali nebo argumentovali.

Nyní se otočte k Jiřině a zeptejte se jí, proč cítí potřebu být perfekcionistická. Možná Jiřina odpoví, že pokud uděláte vše dokonale, budete chráněni před kritikou a soudem.

Poděkujte oběma částem za jejich péči a starost. Uznejte, že jejich obavy mají základ v reálných zkušenostech a úzkostech.

Nyní se poraďte s Ivo a Jiřinou, jak byste mohli přistupovat k nadcházející prezentaci jiným způsobem.

Například, zeptejte se Iva: „Co bys potřeboval, aby ses během prezentace cítil klidnější?“

A Jiřiny: „Jak bychom mohli zajistit DO-KO-NA-LOU prezentaci, aniž bychom se museli uchylovat k perfekcionismu?“

S odpověďmi od Iva a Jiřiny se pak pustíte do nového plánu. Možná Ivo potřebuje, abyste se před prezentací krátce zastavili, udělali několik hlubokých nádechů a připomněli si, že jste připraveni. Jiřina může chtít strukturovanou přípravu, ale s jasným koncem pracovní doby, aby se necítila neustálé přepracovaná. 

Po prezentaci se vraťte zpět k Ivovi a Jiřině a zeptejte, jak to šlo a zda stejným způsobem budete pokračovat i příště, popřípadě, zda je potřeba něco změnit.

Cesta ke smíření s vnitřními částmi: Přijetí, porozumění a láska

Když začneme naslouchat svým vnitřním částem, zjistíme, že každá z nich chce něco sdělit, něco, co jsme dlouho ignorovali nebo potlačovali.

Čím více jim budeme naslouchat, tím více se naše JÁ stává silnějším a stabilnějším, A tím více se zvyšuje tzv. self-energie, energie lásky, soucitu a klidu, která nám umožní pohledět na své vnitřní části s láskou a přijetím. A když všechny části cítí, že jsou slyšeny a viděny, mohou se začít uvolňovat z jejich pevných rolí a integrovat do harmonického celku.

Držíme pěsti, a až se na ulici potkáme se samomluvou… nebudeme se divit, že ne? 🙂

Autorkou článku je Milena Toman.